Gallery

Canada 2009

Spain 2008

Italy 2008

France 2008

Belgium 2008

Kenya 2005


5 thoughts on “Gallery

  1. kya kahen jo ankhen dekhti hai wo jubaan bayaan nahi kar sakti, aur jo kah dein wo pura bayaan nahi ho sakta, sirf ehsaas hai ye rooh se mahsoos karo………………….

Leave a Reply